Petter Dass og Heimebrenten. Side 1 av en 11 sider lang serie, skrevet av John S. Jamtli. (Tekst og tekstbobler i disse eksemplene er uferdige.) Utgitt i boken “Dass” av Jamtli og Vegard A. Skogmo, Kickass Comics, 2016.

Legg inn en kommentar