Blacktööth. Spinoff-serie fra Kollektivet. Tegnet og publisert i perioden 2006-2009 i bl.a. Kollektivet-bladet.

Legg inn en kommentar