Interessert i et foredrag eller en workshop om tegneserier? Ved siden av å ha jobbet profesjonelt med tegneserier i mange år er jeg blant annet utdannet lærer, og har mange års erfaring med undervisning og kurs for både grunnskole, videregående skole og høyskole.

Eksempler:

Tegneseriekurs for nybegynnere: Kursdeltakerne lærer det grunnleggende om det å skape historier fra egne eller eksisterende ideer, og overføre dette til tegneserieformatet. Grunnleggende om fortellerteknikk og oppbygging av seriesider/seriestriper. Så lenge man kan tegne fyrstikkmennesker kan man lage tegneserier!

Kurs i kreativitet og idéutviking: Å fortelle historier (uansett medium) er en grunnleggende egenskap ved oss alle, og å finne ideer til slike historier er i utgangspunktet ikke noe hokus pokus. Jeg holder praktiske kurs om hvordan ideer kan skapes, dyrkes fram og struktureres. Kurset er praktisk og innebærer bl.a. skriveøvelser.

Ulike foredrag: Holder foredrag om ulike tema som tegneseriehistorie, tegnefilmhistorie, kreativitet og humor. Jeg holder også foredrag om eget arbeid og egne erfaringer som serieskaper.

Praktisk informasjon:

Kursene kan holdes over hele landet, og deres lengde og innhold kan tilpasses etter behov. Prisen kan variere litt fra oppdrag til oppdrag, men tar alltid utgangspunkt i satsene hos Norsk Forfattersentrum.

Du kan også lese mer om tegneseriekursene mine her.

Ta kontakt her: